OSUSZAMY BUDYNKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

INIEKCJA


Iniekcja przeciwwilgociowa polega na stworzenie przepony odcinającej podciąganie kapilarne z gruntu bez konieczności wykonywania skomplikowanych prac budowlanych. Iniekcję można zastosować do izolacji murów w pionie jak i poziome. Można zrobić izolacje kurtynową jak i również skuteczną odcinkę przy fundamentach. Iniekcja zabezpiecza mury przed podciąganiem kapilarnym . Jest wiele metod poczynając od iniekcji krystalicznej kończąc na iniekcji środkami żywicznymi lub silikatowymi. W zależności od środków musimy dobrać odpowiednią średnicę odwiertów jak i również głębokość i kąt nachylenia. Iniekcja może być grawitacyjna jak i ciśnieniowa. Iniekcja przeciwwilgociowa polega na wprowadzeniu materiału hydrofobowego w ścianę co spowoduje penetracje środka w kapilary muru co stworzy barierę nieprzepuszczalna dla wody. Nie które środki potrzebują wilgoci do rozprzestrzenienia a inne przesuszonego muru.


IZOLACJE FUNDAMENTÓW


Zaizolowanie fundamentów polega na nałożeniu warstwy izolacyjnej najczęściej bitumicznej na ławę fundamentową lub płytę wraz ze ścianami fundamentowymi do wysokości zasypu gruntem. W przypadku nowych budynków założenie izolacji pionowej polega na nałożeniu masy bitumicznej na wcześniej przygotowane i sezonowane ściany oraz ławę (przygotowanie polega na zrobieniu fasety, uzupełnieniu ubytków w murze i sezonowaniu). Gdy mamy do czynienia z obiektem wiekowym aby naprawić starą izolację pionową należy rozeznać się w warunkach geodezyjnych i instalacjach gazowych, wodnych, kanalizacyjnych jak i prądowych. Do najcięższych prac w tym przypadku należy odkopanie budynku tak aby nie spowodować naruszenia struktury obiektu, uszkodzenia żadnych z instalacji, zabezpieczenia wykopu przed zawałem. Gdy poziom wód gruntowych zagraża zalewaniu piwnic w tym przypadku możemy zastosować dren który zmniejszy napór wody gruntowej na ściany fundamentów. Po oczyszczeniu muru, po szpałdowaniu ewentualnie zszywaniu pęknięć zakładamy ciężką izolacje przeciwwodną. W zależności od przeznaczenia piwnic możemy ocieplić dostępnymi materiałami na przykład styrodurem i zabezpieczeniu folią kubełkową lub folią drenarską.


OSUSZANIE PIWNIC


Temat osuszania piwnic jest bardzo "rozległym" i "głębokim" zagadnieniem. Żeby doprowadzić zawilgoconą lub zalaną podziemną partie obiektu należy zdiagnozować przyczyny zawilgocenia i ewentualne miejsca przecieków. W celu usunięcia wody lub wilgoci z piwnicy należy podjąć szereg czynności diagnozujących punkty nawodnienia pomieszczenia, miejsca przecieków, strefy wysychania ewentualnie miejsca wentylacji. Po analizie przyczyn zawilgocenia przystępujemy do zabezpieczenia miejsc przecieku, trwałego zaizolowania i wysuszenia ścian i posadzki. Ze względu na złożoność sprawy nie zbędne będzie odkrycie fundamentów i ścian fundamentowych w celu zabezpieczenia tych, że ścian przed penetracją wody ewentualnie gdy występuje duży poziom wód gruntowych założenie drenów żeby zmniejszyć parcie negatywne wody na posadzkę. W zależności od naporu i ilości wody możemy zastosować: drenaż opaskowy ewentualnie wspomóc go drenażem choinkowym wykonanym w piwnicy. Dreny należy podpiąć do studni zbiorczej chłonnej lub izolowanej. Studnia powinna być wyposażona w pompę a o ile to możliwe w przelew do rowu melioracyjnego lub kanalizacji deszczowej. Najczęściej w przypadku gdy wysoki poziom wód gruntowych zalewa piwnicę należy uszczelnić posadzkę a jeżeli to nie jest możliwe ze względu na zły stan lub nie właściwy materiał wymienić powierzchnię podłogi. Wiąże się to ze skuciem starej powierzchni i wybraniem struktury do poziomu fundamentów (ważne aby nie poniżej - chyba że mamy zamiar pogłębić fundamenty lub je wzmocnić). Po tych czynnościach wylewamy warstwę betonu, zakładamy izolacje przeciwwilgociową wylewamy drugą warstwę paro centymetrowego betonu zbrojonego - grubość zależy od parcia wody. Po wy sezonowaniu betonu zakładamy izolacje przeciwwodną odporną na ciśnienie negatywne z wywinięciem na ściany. W przypadku bardzo wysokich poziomów wód gruntowych sezonowych lub stałych należy taką posadzkę dociążyć następną warstwą betonu ponieważ z braku dociążenia napierająca woda może spowodować wysadzenie podłogi. W miejscu zakończenia wywinięcia izolacji na ścianę należy założyć izolację poziomą przeciwwilgociową tak zwaną iniekcję. W przypadku gdy w piwnicy mamy do czynienia tylko z zawilgoceniem i nie występuje efekt zalewania możemy zastosować iniekcję (iniekcja pozioma i kurtynowa) lub szlamy uszczelniające i iniekcję. W sytuacji gdy piwnica jest dobrze zaizolowana a występuje efekt zawilgocenia z powodu niewłaściwego użytkowania mamy tu na myśli suszenie, gotowanie czyli duża ilość pary wodnej należy skupić się na poprawieniu lub zamontowaniu wentylacji.


USZCZELNIA DYLATACJI BETONÓW


Przy wylewaniu dużych powierzchni płyt betonowych na przykład w piwnicach, tarasach, parkingach podziemnych i naziemnych należy zastosować dylatacje. Zapobiega to spękaniom spowodowanym skurczami betonu i pracą budynku. Takie miejsca dylatacji należy uszczelnić żeby woda opadowa lub gruntowa pod ciśnieniem nie penetrowała szczeliny. Jest to bardzo skomplikowane zadanie ponieważ miejsca dylatacji narażone są na ciągłą pracę i środek który jest zastosowany musi być bardzo elastyczny a zarazem bardzo trwały. Używamy do tego różnego rodzaju taśm, pianek wypełniających i systemów zabezpieczających przed uszkodzeniem.


ODGRZYBIANIE


Walka z grzybem jest ciężka i długotrwała bez wyeliminowania przyczyn grzyba nie jesteśmy w stanie trwale usunąć zagrzybienia. W tym przypadku konieczne jest powtarzanie czynności. A żeby trwale usunąć grzyba z pomieszczeń należy w pierwszej kolejności ustalić przyczynę jego powstawania. Przyczyn powstawania grzyba jest bardzo wiele począwszy od podciągania kapilarnego przez zalewanie a kończąc na niewłaściwej wentylacji i przemarzaniu. Często jest mylone zagrzybienie z efektem wysolenia.