IZOLACJE FUNDAMENTÓW


Zaizolowanie fundamentów polega na nałożeniu warstwy izolacyjnej najczęściej bitumicznej na ławę fundamentową lub płytę wraz ze ścianami fundamentowymi do wysokości zasypu gruntem. W przypadku nowych budynków założenie izolacji pionowej polega na nałożeniu masy bitumicznej na wcześniej przygotowane i sezonowane ściany oraz ławę (przygotowanie polega na zrobieniu fasety, uzupełnieniu ubytków w murze i sezonowaniu). Gdy mamy do czynienia z obiektem wiekowym aby naprawić starą izolację pionową należy rozeznać się w warunkach geodezyjnych i instalacjach gazowych, wodnych, kanalizacyjnych jak i prądowych. Do najcięższych prac w tym przypadku należy odkopanie budynku tak aby nie spowodować naruszenia struktury obiektu, uszkodzenia żadnych z instalacji, zabezpieczenia wykopu przed zawałem. Gdy poziom wód gruntowych zagraża zalewaniu piwnic w tym przypadku możemy zastosować dren który zmniejszy napór wody gruntowej na ściany fundamentów. Po oczyszczeniu muru, po szpałdowaniu ewentualnie zszywaniu pęknięć zakładamy ciężką izolacje przeciwwodną. W zależności od przeznaczenia piwnic możemy ocieplić dostępnymi materiałami na przykład styrodurem i zabezpieczeniu folią kubełkową lub folią drenarską.